เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันนี้ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนครร่วมให้การต้อนรับ
ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร