เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอบข้างหมู่บ้านเอื้ออาทรส่วนที่เหลือ
(ชุมชนเอื้ออาทรสกลนคร) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)