เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (เลี่ยงเมือง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)