เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ระเบียบเทศบาลนครสกลนคร
ว่าด้วย หลักกเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของเทศบาลนครสกลนคร