เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ให้ใช้ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของเทศบาลนครสกลนคร