วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

30-09-2022

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

30-09-2022

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

29-09-2022

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมสภาเทศบาลนครสกลนคร สมัยวิสามัญ ครั้งท...

อ่านต่อ

29-09-2022

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

29-09-2022

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

28-09-2022

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร​ ...

อ่านต่อ

28-09-2022

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

28-09-2022

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

28-09-2022

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

28-09-2022

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

27-09-2022

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

27-09-2022

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร​ ...

อ่านต่อ

27-09-2022

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร​ ...

อ่านต่อ

27-09-2022

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป...

อ่านต่อ

27-09-2022

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

27-09-2022

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

26-09-2022

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

26-09-2022

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

30-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕   งานสุขาภิบาลอาหารร่วม...

อ่านต่อ

30-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

28-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ทำค...

อ่านต่อ

27-09-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕   &nb...

อ่านต่อ

27-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กอง...

อ่านต่อ

26-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาดกองส...

อ่านต่อ

26-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุข...

อ่านต่อ

26-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕   กองสาธารณสุขและสิ่งแว...

อ่านต่อ

26-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ย้า...

อ่านต่อ

26-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กอง...

อ่านต่อ

19-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

19-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

19-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กอง...

อ่านต่อ

19-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕   งานการจัดการมูลฝอยและ...

อ่านต่อ

15-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

15-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กอง...

อ่านต่อ

15-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กอง...

อ่านต่อ

12-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image